Vi vil på det varmeste invitere deg til å besøke oss når det måtte passe.

Se møteplan og facebook for oppdatert oversikt over våre aktiviteter

Hjertelig velkommen!

Møteplan